Testament


W obliczu realnej śmierci, a było to kilka razy, o. Rafał miał na ustach:

 • Credo, spero, amo, doleo! [Wierzę, ufam, kocham, żałuję!]
  [L 1197; Czerna, 04.1900]

 • Napisał jedno słowo: Fidélité ; to jego dewiza – wierność we wszystkim.
  [S. Maria W. Smoczyńska [w:] Bł. Rafał Kalinowski, Świętymi Bądźcie! Konferencje i teksty ascetyczne, Cz. Gil OCD (zebrał i opr.), Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987, s. 171.]

 • Zachowajcie jedność!
  [Cyt. za: O. Mikołaj od Niep. Poczęcia (Jüttner) [w:] Wychwalajcie mężów sławnych. Wspomnienia o świętym Rafale Kalinowskim, Cz. Gil OCD (wybrał i opr.), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, s. 128.]

 • Teraz się położę. [Ostatnie słowa o. Rafała, zmarł po 8 rano w piątek dnia 15 listopada 1907 roku w Wadowicach.]
  [Cyt. za: O. Jan N. Sowa [w:] Wychwalajcie mężów sławnych. Wspomnienia o świętym Rafale Kalinowskim, Cz. Gil OCD (wybrał i opr.), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2008, s. 221.]