Źródła


Kalinowski J., Listy. Tom I. Część I, 1856-1872, Cz. Gil OCD (wyd.),
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978. [L 1-211] wg listu – adresata; miejsca, miesiąca i roku napisania

Kalinowski J., Listy. Tom I. Część II, 1873-1877, Cz. Gil OCD (wyd.),
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978. [L 212-428] wg listu – adresata; miejsca, miesiąca i roku napisania

Kalinowski J., Listy. Tom II. Część I, 1878-1899, Cz. Gil OCD (wyd.),
Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych, Kraków 1985. [L 429-1180] wg listu – adresata; miejsca, miesiąca i roku napisania

Kalinowski J., Listy. Tom II. Część II, 1900-1907, Cz. Gil OCD (wyd.),
Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych, Kraków 1986. [L 1181-1723] wg listu – adresata; miejsca, miesiąca i roku napisania

Kalinowski J. (św. Rafał od św. Józefa), Wspomnienia 1835-1877, R. Bender (opr.),
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2013. [W 35-217] wg strony; spisane w latach 1903-1904

Kalinowski R., Świętymi Bądźcie! Konferencje i teksty ascetyczne, Cz. Gil OCD (zebrał i opr.),
Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987. [ŚB 22-167] wg strony

Kalinowski R., Notatki religijne z zesłania,
[w:] Kalinowski R., Świętymi Bądźcie! Konferencje i teksty ascetyczne, Cz. Gil OCD (zebrał i opr.),
Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987. [ŚB 13-22] wg strony